Tvångsvård – LVU, LRV, LPT och LVM

Om socialtjänsten omhändertar barn eller vuxna kan man behöva hjälp av en advokat. I mål om tvångsvård har den som tvångsomhändertagits eller vårdas med tvång oftast rätt till ett offentligt biträde. I mål rörande omhändertagande av barn kan även barnets vårdnadshavare ha rätt till offentligt biträde. Ett offentligt biträde utses av domstolen men är helt oberoende till domstolen. Det offentliga biträdet tar tillvara dina intressen och företräder bara dig. Som offentligt biträde bistår vi dig under hela utredningen och vid en eventuell rättegång.

Du kan begära att vi ska utses till offentligt biträde för dig. Kontakta gärna oss för mer information. Vi hjälper dig att ansöka om offentligt biträde.

 

Vad kostar det?

Staten bekostar det offentliga biträdet och ingen kostnad uppstår för dig.

Kommentarer inaktiverade.