Familjerätt och tvist om barn

Om du som förälder inte kan komma överens med den andra föräldern om hur barnen ska ha det kan det bli aktuellt att ta kontakt med en advokat. Vi är ombud för föräldrar i familjerättsliga tvister om vårdnad, barns boende och umgänge både genom inledande rådgivning och processer vid domstol.

Kontakta gärna oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

 

Vad kostar det?

Rättsskyddet i din hemförsäkring täcker vanligtvis upp till 80 % av kostnaderna för att anlita en advokat. Om du inte har en rättsskyddsförsäkring eller om villkoren för att få använda den inte är uppfyllda kan du ha rätt att få rättshjälp. Även om du får rättshjälp får du betala en viss andel av kostnaderna. Hur hög denna andel blir bestäms utifrån din ekonomiska situation. Vi hjälper dig att ta reda på om du kan använda dig av en rättsskyddsförsäkring genom att kontakta ditt försäkringsbolag eller ansöka om rättshjälp för dig.

Till skillnad från andra tvister så ansvarar respektive part i ett familjerättsligt mål för sina egna rättegångskostnader. Huvudregeln är därför att du inte riskera att behöva betala motpartens rättegångskostnader.

Kommentarer inaktiverade.