Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för brott kallas du målsägande. Som målsägande har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde utses av domstolen men är helt oberoende till domstolen. Målsägandebiträdet ska ta tillvara dina intressen samt lämna stöd och hjälp till dig.

Som målsägandebiträde stödjer vi dig under förundersökningen då polis och åklagare utreder brottsmisstanken mot den som är misstänkt för brottet samt under en eventuell rättegång. Vårt uppdrag är att se till att du känner dig trygg  både före och efter rättegången.

Du kan begära att vi ska utses till målsägandebiträde för dig. Kontakta gärna oss för mer information. Vi hjälper dig att ansöka om målsägandebiträde för dig.

 

Vad kostar det?

Staten bekostar målsägandebiträdet och ingen kostnad uppstår för dig som utsatts för brott.

Kommentarer inaktiverade.