Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundet har inrättat en Konsumenttvistnämnd, med uppgift att pröva tvister mellan konsument och advokatbyrå. Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mellan konsument och advokatbyrå angående tjänst som advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten.
Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamheten. Om du som klient är missnöjd med den tjänst som advokatbyrån har tillhandahållit dig uppmanar vi dig att så snart som möjligt kontakta oss för att diskutera frågan och tillsammans försöka hitta en lösning i samförstånd.
Om en sådan samförståndslösning inte kan nås har du som är konsument möjlighet att få en tvist prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. För att prövning ska kunna påkallas måste konsumenten vända sig till Konsumenttvistnämnden inom ett år efter det att klagomålet skriftligen framställdes till advokaten.

Mer information om konsumenttvistnämnden finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm

Mailadress: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Telefon: +46 (0)8 459 03 00

Kommentarer inaktiverade.