Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för brott har du i många fall rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare utses av domstolen men är helt oberoende till domstolen. Den offentliga försvararen tar tillvara dina intressen och företräder bara dig. Den offentliga försvararen biträder dig under förundersökningen då polisen och åklagaren utreder brottsmisstankarna och vid en eventuell rättegång.

Om du är misstänkt för brott och har rätt till offentlig försvarare kan du begära att vi ska utses till offentlig försvarare för dig. Kontakta gärna oss för mer information. Vi hjälper dig i kontakten med polisen och att ansöka om offentlig försvarare för dig.

 

Vad kostar det?

Staten bekostar den offentliga försvararen, men om du döms kan du utifrån din ekonomiska situation bli skyldig att återbetala en del av kostnaderna. Hur mycket du får återbetala bestäms av domstolen.

Kommentarer inaktiverade.