Allmän praktik

Vi biträder i många olika ärenden relaterade till familjen och ekonomiska avtal, som exempelvis upprättande av testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal, bouppteckningar och liknande handlingar.

Vi biträder även vid rättsliga tvister om exempelvis arv och bodelning. Detta gör vi antingen som ombud då vi enbart företräder dig eller som boutredningsman och bodelningsförrättare då vi efter förordnande från domstol hanterar dessa ärenden opartiskt.

Kontakta gärna oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

 

Vad kostar det?

Vid upprättande av olika avtal och handlingar är huvudregeln att du som klient själv får betala vårt arvode. En advokats arvode ska enligt god advokatsed vara skäligt. Arvodet baseras oftast på tidsåtgång men hänsyn tas även till andra faktorer som ärendets svårighetsgrad och uppnått resultat. Kontakta gärna oss för mer information om vad det kostar.

Kommentarer inaktiverade.