Tvistemål och civilrätt

Om du inte kan komma överens med en annan person eller företag uppstår en tvist. Det kan då vara klokt att anlita en advokat för att hjälpa dig när ett problem har uppstått. Dessutom kan en advokat verka i förebyggande syfte genom att motverka att en tvist överhuvudtaget uppstår. Vi åtar oss uppdrag som ombud i de flesta tvistemål.

Kontakta gärna oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

 

Vad kostar det?

Rättsskyddet i din hemförsäkring täcker vanligtvis upp till 80 % av kostnaderna för att anlita en advokat. Om du inte har en rättsskyddsförsäkring eller om villkoren för att få använda den inte är uppfyllda kan du ha rätt att få rättshjälp. Även om du får rättshjälp får du betala en viss andel av kostnaderna. Hur hög denna andel blir bestäms utifrån din ekonomiska situation. Vi hjälper dig att ta reda på om du kan använda dig av en rättsskyddsförsäkring genom att kontakta ditt försäkringsbolag eller ansöka om rättshjälp för dig. Rättsskydd och rättshjälp beviljas inte i alla typer av tvister, men vi hjälper dig att undersöka möjligheterna att få rättsskydd eller rättshjälp i just ditt ärende.

Huvudregeln i tvistemål är att den part som förlorar målet även får betala motpartens rättegångskostnader. Ersättning för motpartens rättegångskostnader täcks i många fall av rättsskyddet i din hemförsäkring.

Kommentarer inaktiverade.