Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för brott har du i många fall rätt till en offentlig försvarare.

Målsägandebiträde

Om du blivit utsatt för brott kallas du målsägande, då har du ofta rätt till ett målsägandebiträde.

Familjerätt och tvist om barn

Om du som förälder inte kan komma överens med den andra föräldern om hur barnen ska ha det kan det bli aktuellt att ta kontakt med en advokat.

Tvistemål och civilrätt

Om du inte kan komma överens med en annan person eller företag uppstår en tvist. Det kan då vara klokt att anlita ett juridiskt ombud för att hjälpa dig när ett problem uppstått.

Allmän Praktik

Vi biträder i många olika ärenden relaterade till familjen och ekonomiska avtal, som exempelvis upprättande av testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal, bouppteckningar och liknande handlingar.

Drivs av Nirvana & WordPress.